Privacyverklaring

Privacyverklaring/ AVG-register van verwerkingsactiviteiten,
Praktijk Healthy Lifetime van Aleida Bakker.

1. Wie ben ik?

Healthy Lifetime, praktijk voor voedings- en leefstijladvies en meditatie. Aleida Bakker, Beatrixlaan 11, 2361 SC Warmond, info@healthylifetime.nl is verantwoordelijk en gaat rechtmatig om met persoonsgegevens die hieronder in deze privacyverklaring worden genoemd, om te voldoen aan de AVG wet.

Om u van dienst te zijn in mijn praktijk verzamel ik persoonlijke gegevens: 

persoonsgegevens en gevoelige gegevens. Ik neem de veilige omgang met uw persoonlijke gegevens heel serieus en ga daar zorgvuldig mee om. Ik zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke en gevoelige gegevens niet worden misbruikt en dat onbevoegden geen toegang daartoe hebben.

Als u vragen heeft over het beschermen en gepast verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens kunt u contact met mij opnemen op mijn mailadres: info@healthylifetime.nl

 

2. Wanneer verzamel ik persoonsgegevens?

Wanneer dit een rechtmatig belang dient en dit niet in strijd is met uw privacybelangen.

2.1 Wanneer u actief met mij communiceert via mijn website, per telefoon, of schriftelijk (email) of het met end-to-end encryptie beveiligde berichten uitwisselingen platform WhatsApp.

2.2 Wanneer u op consult bent geweest.

 

3. Waarom verzamel ik persoonsgegevens?

3.1 Ik verzamel uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of wenst te maken van mijn dienstverlening waarbij u deze gegevens actief aan mij verstrekt. Persoonsgegevens worden verzameld om contact met u te leggen, u te informeren en ter uitvoering van de afspraken en/of behandelingen.

3.2 Ik verzamel ook uw persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn financiële administratie en belastingaangiftes.

 

4. Rechtmatig belang en uitvoering overeenkomsten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een cliëntdossier aan te leggen voor de consulten en behandelingen die bij mij in de praktijk worden uitgevoerd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

4.1 Ik maak een cliëntdossier met daarin aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

4.2 Als ik vanwege een andere redenen gebruik wil maken van uw persoonsgegevens, dan neem ik eerst contact met u op om expliciet uw toestemming te vragen.

 

5. Welke gegevens verzamel ik?

5.1 Persoonsgegevens die worden verwerkt: Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, datum van consult of behandeling.

5.2 Bij minderjarige cliënten: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. Indien relevant ook de school van de minderjarige.

5.3 Als u gebruik maakt van de servicediensten van MyMicroZoo, gaat u automatisch akkoord met de desbetreffende algemene voorwaarden & privacy verklaring zoals deze zijn opgesteld door MyMicroZoo. Deze zijn hier te lezen. 

 

6. Uw rechten en plichten

6.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Daarnaast heeft u het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander door uw gewenste organisatie te sturen.

6.2 U kunt een verzoek tot inzage, correctie (u gegevens kloppen niet of niet meer), verwijdering, gegevensoverdracht van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming (stoppen met verwerking), of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@healthylifetime.nl