De invloed van het klimaat op de kwaliteit van onze groenten en fruit

De klimaatproblemen die we ondervinden door verhoogde CO2 concentraties zijn o.a. verhoogde temperaturen, veranderingen in neerslaghoeveelheden en een toename van extreme weersveranderingen over de hele wereld. Klimaatverandering veroorzaakt ook uitdagingen in onze voedselproductie. Voor een groeiende wereldbevolking,  moet de voedselproductie toenemen. Gewassen krijgen met allerlei omstandigheden te maken waaraan ze zich moeten aanpassen om voldoende […]