De invloed van het klimaat op de kwaliteit van onze groenten en fruit

De klimaatproblemen die we ondervinden door verhoogde CO2 concentraties zijn o.a. verhoogde temperaturen, veranderingen in neerslaghoeveelheden en een toename van extreme weersveranderingen over de hele wereld. Klimaatverandering veroorzaakt ook uitdagingen in onze voedselproductie. Voor een groeiende wereldbevolking,  moet de voedselproductie toenemen. Gewassen krijgen met allerlei omstandigheden te maken waaraan ze zich moeten aanpassen om voldoende […]

The Double Burden of Malnutrition

The Double Burden of Malnutrition Eén van de opdrachten tijdens de cursus ‘ Nutrition and Health: Human Microbiome ‘, was het schrijven van een blog over ondervoeding (malnutrition) waar aan de hand van vragen deze blog tot stand is gekomen.  Voor het schrijven van deze blog maakten we gebruik van informatie van WHO en deze […]